Consells directius del Teatre Romea

ANY

PRESIDENT CONSELL

CONSELLERS

SECRETARI

1962-1963

Francesc Recasens i Mercadé

Domingo Valls i  Taberner
José Canals i  Ramon
Rosendo Riera i Sala                                        

Ventura Garcés i Brusés

1964-1965

Francesc Recasens i Mercadé (+1965)

Domingo Valls i  Taberner
José Canals i  Ramon
Rosendo Riera i Sala
Agustin Pedro Pons                                       

Ventura Garcés i Brusés

1966-1969

Domingo Valls i Taberner (+1978)

Francesc Recasens i Muste
José Canals i  Ramon
Rosendo Riera i Sala
Agustin Pedro Pons

Ventura Garcés i Brusés

1969-1975

Rosendo Riera i Sala

José Canals i  Ramon
Agustin Pedro Pons  (+1971)
Lluís Carulla i Canals
Joan B. Cendrós i Carbonell

Ventura Garcés i Brusés

1975-1977

Amadeo Bagués i Cerqueda

José Canals i  Ramon  (+1977)
Rosendo Riera i Sala (+1977)
Lluís Carulla i  Canals
Joan B. Cendrós i Carbonell
Martí Mas i Tubau

Llibert Cuatrecasas Membrado

1977-1981

Amadeo Bagués i Cerqueda (+1982)

Lluís Carulla i Canals
Joan B. Cendrós i Carbonell
Martí Mas i Tubau 
José Manuel Canals i Monte

Llibert Cuatrecasas Membrado

1982-1989


Martí Mas i Tubau

José Manuel Canals  i Monte
Lluís Carulla Canals
Joan B. Cendrós i Carbonell (+1987) 

Llibert Cuatrecasas Membrado

1990-1991

Martí Mas i Tubau

José Manuel Canals i Monte
Lluís Carulla i Canals (+1990)
Jordi Valls i Rusiñol


Marino García Imbernon

1991-1995

Martí Mas i Tubau

José Manuel Canals i Monte
Jordi Valls i Rusiñol
Francesc Recasens i Muste 

Marino García Imbernon

1996-1997

Martí Mas i Tubau

José Manuel Canals i Monte
Jordi Valls i Rusiñol
Francesc Recasens i Muste (+1997)


Francisco Negra Valls

1997-2000

Martí Mas i Tubau

José Manuel Canals i Monte
Jordi Valls i Rusiñol
Francisco Negra Valls
Francesc d'Assís Recasens Carreras


Francisco Negra Valls

2000-2001

José Manuel Canals i Monte

Francesc d'Assís Recasens i Carreras
Martí Mas i Tubau
Jordi Valls i Rusiñol
Francisco Negra Valls

Francisco Negra Valls

2001-2007

José Manuel Canals i Monte

Francesc d'Assís Recasens i Carreras
Martí Mas i Tubau
Jordi Valls i Rusiñol

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

2008-2009

José Manuel Canals i Monte

Francesc d'Assís Recasens i Carreras
Martí Mas i Tubau   (+ 2011)
Jordi Valls i Rusiñol
Tecla Riera i Figueras 

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

2010-2013

José Manuel Canals i Monte

Francesc D'assis Recasens  i Carreras        

Jordi Valls Rusiñol

Tecla Riera i Figueras

                                                        

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

2014-2016

José Manuel Canals Monte

Francesc D'assis Recasens i Carreras     

Jordi Valls Rusiñol   (+ 2015)

Tecla Riera i Figueras

Laura Cendrós i Jorba

José Valls Galban

                       

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

2017-2019  José Manuel Canals Monte

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

Tecla Riera i Figueras
Laura Cendrós i Jorba

Francesc d'Assís Recasens i Carreras

Imprimeix